Reklamace podle reklamačního řádu s platností od 1. 1. 2015

DMXGIRL poskytuje zákazníkovi záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců podle občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba se prodlužuje jen o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet záruční doba nová. Zákazník má povinnost informovat DMXGIRL o vadách, a to okamžitě bez zbytečného odkladu prostřednictvím zákaznické linky.

Záruční doba se nevztahuje na běžné opotřebení oblečení způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. K reklamaci využijte formulář, který se zbožím pošlete na adresu DMXGEAR.CZ, Václava Trojana 1574/20, Praha 10- Uhříněves, 104 00..

DMXGIRL však zaručuje, že budete spokojeni s výrobky zakoupenými na stránkách DMXGIRL. Pokud se však stane, že si nákup zboží rozmyslíte, do 5 týdnů ho můžete bez udání důvodů vrátit. Zboží však musí být nenošené, neprané, nenačichlé včetně všech příslušných visaček. Při vrácení/reklamaci/ výměně objednávky nezapomeňte uvést číslo objednávky, kopii přepravního listu, uveďte, zda budete chtít vrátit peníze (nezapomeňte uvést číslo Vašeho bankovního účtu) či zda preferujete výměnu zboží. Při žádosti o výměnu nezapomeňte uvést, prosím, styl, velikost, barvu nového zboží; uveďte i své jméno a adresu. Většina vráceného zboží je zpracována do 5ti pracovních dnů po obdržení vrácené zásilky. Jakmile přijmeme vrácenou zásilku, budeme Vás informovat o jejím přijetí a zprocesování. K vrácení/výměně využijte formulář, který se zbožím pošlete na adresu DMXGEAR.CZ, Václava Trojana 1574/20, Praha 10- Uhříněves, 104 00.

Formulář ke stažení ZDE.